Informasjon om de forskjellige behandlingene!
HOMEOPATI
Homeopati er en helhetlig og naturlig behandlingsform. Både akutte, kroniske, fysiske og psykiske plager kan behandles med homeopati.

Medisinen gir en impuls til forsvarsapparatet, slik at kroppen selv tar opp kampen mot sykdommen.

LYD/SANGBEHANDLING
Lyd består av frekvenser akkurat som vårt energifelt. Jeg "synger" dette feltet og opplever at det gir nyttig informasjon, avspenning, bedre psykisk og fysisk helse!

INTUITIV VEILEDNING
Jeg sanser og leser ditt energifelt via farger!(tegner feltet). Dette kan være bevisstgjørende og fungere som en katalysator for din prosess.

Som oftest bruker jeg alle disse redskapene samtidig under en konsultasjon! Konsultasjonen kan også skje på telefonen. Det fungerer bra! En konsultasjon varer fra en 1/2 time til ca 1.5 time.